Wat levert deze website u?

Competentieprofielen brengen scherp in kaart welke competenties nodig zijn om een functie goed te vervullen. Het doel is om vooral die enkele competenties te bepalen, die succesbepalend zijn. Alleen dan is er sprake van een scherp competentieprofiel. Zonder die scherpte neemt de toegevoegde waarde van een competentieprofiel voor de gebruikers af. Immers, de keuze voor teveel of wellicht de verkeerde competenties kan tot selectiefouten of tot niet optimale loopbaanbeslissingen leiden!

Dit scherp in kaart brengen van competenties is gespecialiseerd werk. Deze website biedt enige honderden voorbeelden van profielen waarin voor veralgemeniseerde functies de meest essentiŽle competenties en de onderbouwing daarvoor in kaart zijn gebracht. De competentieprofielen worden doorlopend verbeterd en er worden steeds nieuwe competentieprofielen aan de website toegevoegd. Het is daarom belangrijk om regelmatig de website te controleren op nieuwe profielen of aangepaste versies.

Daarnaast bevat de website diverse instrumenten, instructies en handleidingen die gebruikt kunnen worden bij het invoeren van competentiemanagement en bij het zelf opstellen van competentieprofielen. Alle instrumenten op deze website geven u tezamen een geÔntegreerd instrumentarium voor het sturen op de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden.