Voor wie

Managers en P&O-ers kunnen deze voorbeeldprofielen gebruiken als checklist voor het zelf opstellen van competentieprofielen, maar kunnen ze ook zelf bewerken aangezien de profielen als Word-document te downloaden zijn.

Vermoedelijk zien uw competentieprofielen er anders uit of gebruikt u andere gedragsvaardigheden of andere definities. De competentieprofielen in deze website kunnen u helpen bij uw gedachtevorming of bijvoorbeeld bij uw voorbereiding op een gesprek over de competenties in een functie.