Algemene informatie

OPLEIDINGEN, VRAGENLIJSTEN & ANDERE HULPMIDDELEN

Het zelf opstellen van competentieprofielen is een competentie op zichzelf. Om u hierbij te ondersteunen vindt u op deze website handleidingen, checklists en andere instrumenten. Tezamen vormen ze een volledig ge´ntegreerd instrumentarium om te sturen op de kwaliteit van medewerkers en leidinggevenden.

Daarnaast organiseren wij regelmatig open inschrijvingen voor trainingen in het opstellen van competentieprofielen en het werken met voorbeeldprofielen.
Indien u ge´nteresseerd bent in in-company trainingen, neemt u dan contact op met ons via e-mail of fax (084-8307174).'